Creating a Mobile Video

April 29, 2019 share

ตื่นตาตื่นใจไปกับเทคนิคการถ่ายวีดีโอ ทำ vLog ด้วย Galaxy S10

  • รู้จักความละเอียด 4K UHD และ การตั้งค่า
  • การใช้งาน Super Slow-mo และ Slow motion เพื่อให้ วีดีโอของคุณน่าตื่นตาตื่นใจ
  • รู้จักกับกันสั่นแบบ Super Steady พร้อม รูปแบบการใช้งานจริง
  • เรียนรู้เรื่องเทคนิคของมุมกล้อง และ ไอเดียในการถ่ายวีดีโอสนุกๆ

BOOK NOW

  • วันที่มีคลาสเรียน
  • วันที่คุณเลือก