ถ่ายภาพอย่างโปรด้วย Samsung

April 19, 2018 share

  • แนะนำการจัดองค์ประกอบภาพ ด้วย Grid เพื่อให้การถ่ายภาพออกมาดูสมส่วนสวยงาม
  • แนะนำการใช้งานกล้องหน้า และ เทคนิคพิเศษต่างๆมากมาย ทั้ง AR Emoji และ AR Sticker เป็นต้น
  • การถ่ายวีดีโอ Super Slow-mo 960fps
  • แนะนำการใช้งานกล้องหลัง การถ่ายหน้าชัดหลังละลาย การถ่ายพานอรามา การถ่ายโหมด Pro เป็นต้น
  • ตอบคำถามและให้คำแนะนำตามความต้องการ

BOOK NOW

  • วันที่มีคลาสเรียน
  • วันที่คุณเลือก