Galaxy S

April 16, 2018 share

  • รู้จักกับระบบปฏิบัติการ Android และ การใช้งานเบื้องต้น
  • การเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆ เครือข่าย และ WiFi
  • การตั้งค่าเบื้องต้น เช่น ภาษา การล๊อคหน้าจอ ตั้งค่าเสียง การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เสริม บลูทูธ
  • การใช้ ปุ่มต่างๆ โทรศัพท์ สมุดรายชื่อ ส่งข้อความ และ แอพพื้นฐานในเครื่อง
  • การใช้งานกล้องถ่ายภาพ, Samsung Pay และ Galaxy Gift
  • การสำรองข้อมูลผ่าน Samsung Cloud และ บริการ My Samsung
  • แนะนำการดาวโหลดแอพผ่าน Playstore และ Galaxy Apps การดูแลรักษาเครื่องให้รวดเร็วและใหม่อยู่เสมอ
  • รูัจัก Wireless PowerShare ใน S10
  • และ เรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้